Gebruiksvoorwaarden

Door van deze website gebruik te maken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en met het privacybeleid zoals vermeld. Deze algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt zodat wijzigingen in onze online-voorlichtingspraktijk worden weerspiegeld. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Bezoek deze pagina regelmatig, aangezien u met de gebruiksvoorwaarden akkoord gaat. Alle inhoud op deze website is eigendom van Young Innovations Inc. en mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Young Innovations Inc. niet worden doorverkocht, verspreid of gemanipuleerd.

Beperking van aansprakelijkheid

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat uw gebruik geheel op eigen risico is. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, gevolg-, neven-, speciale, punitieve of andere schade of kosten, inclusief maar niet beperkt tot winstderving of gegevensverlies, verlies van goodwill, verlies van of schade aan eigendommen, of claims van derden als gevolg van of in verband met het gebruik, kopiëren of weergeven van deze website of de inhoud ervan, ongeacht of we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Auteursrechten en handelsmerken

De inhoud van deze website, inclusief het ontwerp, de tekst, afbeeldingen en hun selectie en indeling, is eigendom van Young Innovations, Inc. Bepaalde inhoud op deze website kan in het kader van een overeenkomst met Young Innovations, Inc. voor gebruik door derden beschikbaar gemaakt zijn. Deze website is auteursrechtelijk beschermd door Young Innovations, Inc.

Links naar andere sites

We kunnen links naar andere websites alleen met het oog op uw gebruiksgemak en te uwer informatie aanbieden. Het aanbieden van een dergelijke link houdt geen goedkeuring in van deze website of zijn aanbieder, of van de inhoud, producten of diensten die op de website worden vermeld of aangeboden. Deze pagina's kunnen een eigen privacybeleid hebben. We bevelen u deze aan indien u een dergelijke gelinkte website bezoekt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, beschikbaarheid of wettigheid van de gelinkte pagina's en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's of het gebruik ervan.

Disclaimer

Deze website en de inhoud ervan worden geleverd "AS IS" en Young Innovations, Inc. geeft geen toezeggingen of garanties met betrekking tot deze website of de inhoud ervan. Young Innovations, Inc. wijst alle toezeggingen en garanties, expliciet of impliciet, uitdrukkelijk af, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending van rechten van derden. Bovendien garandeert Young Innovations, Inc. niet dat deze website te allen tijde beschikbaar zal zijn of dat de inhoud van deze website actueel, correct of volledig is.